ICS 17.140.30

ČSN

EN ISO 11819-1

 

01 1679

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk –
Část 1: Statistická metoda při průjezdu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 11819-1 (01 1679) ze srpna 2000.

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz