ICS 17.040.10

ČSN

EN ISO 8062-3

 

01 4460

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové
a geometrické tolerance tvarovaných součástí –
Část 3: Obecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky
na obrábění pro odlitky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8062-3 (01 4460) ze září 2008.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz