ICS 81.060.30

ČSN

EN ISO 20509

 

72 7544

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) –
Stanovení oxidační odolnosti neoxidové monolitické keramiky

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz