ICS 81.060.30

ČSN

EN ISO 24370

 

72 7542

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) –
Zkušební metoda lomové houževnatosti monolitické keramiky
při pokojové teplotě metodou trámečku se zářezem chevron (CNB)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14425-3 (72 7542) z prosince 2010.

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz