ICS 13.220.50

ČSN

EN 15725

 

73 0866

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb: Zásady zpracování EXAP norem a EXAP protokolů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15725 (73 0866) z prosince 2010.

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz