ICS 25.040.40; 35.100.70; 35.110

ČSN

EN IEC 61158-5-24 ed. 2

 

18 4020

Září 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy – Prvky typu 24

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-04-13 se nahrazuje ČSN EN 61158-5-24 (18 4020) z června 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz