ICS 53.040.20

ČSN

EN ISO 252

 

26 0380

Září 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dopravní pásy – Přilnavost mezi jednotlivými částmi –- Zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 252 (26 0380) z prosince 2007.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz