ICS 81.040.20; 91.100.50

ČSN

EN 15434-1

 

70 1061

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepicí tmely –
Část 1: Lepené zasklívací tmely pro přímé vystavení světlu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15434+A1 (70 1061) ze srpna 2010.

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz