ICS 91.140.80

ČSN

EN 1253-8

 

13 6366

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 8: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s kombinovaným mechanickým uzávěrem a vodním uzávěrem

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz