ICS 25.040.40; 35.100.70; 35.110  

ČSN

EN IEC 61158- 6-23
ed. 3

 

18 4020

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy – Prvky typu 23

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-04-28 se nahrazuje ČSN EN IEC 61158-6-23 ed. 2 (18 4020) z února 2020,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz