ICS 27.070  

ČSN

EN IEC 62282-8-301

 

33 6000

Prosinec 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu – Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu – Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz