ICS 91.060.10

ČSN

EN 12152

 

74 7208

Listopad 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost –
Funkční požadavky a klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12152 (74 7208) z prosince 2002.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz