ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO/IEEE 11073-10419

 

98 0014

Leden 2024

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení pro osobní
zdravotní péči –
Část 10419: Specializované zařízení – Inzulínová pumpa

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11073-10419 (98 0014) z prosince 2016.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2024
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz