Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180;29.080.20

Duben 1998

Přípojnicové průchodky do 1 kV
a od 1,25 kA do 5 kA,
pro transformátory plněné kapalinou

ČSN 34 8157


 

 

idt HD 607 S1:1996

 

Busbar bushings up to 1 kV and from 1,25 kA to 5 kA, for liquid filled transformers

Traversées passe - barres jusqu' à 1 kV et de 1,25 kA à 5 kA, pour transformateurs à remplissage de liquide

Schienendurchführungen bis 1 kV und von 1,25 kA bis 5 kA, für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 607 S1:1996.

This standard contains identical version of the Harmonization Document HD 607 S1:1996.

 

© Český normalizační institut, 1998
52233


Strana 2

Předmluva

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz