Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10

Leden 1999

Automatické stanovení bakterií
v syrovém mléce přímým počítáním
bakteriálních buněk

ČSN 57 0539


 

 

 

Automated estimation of the bacteria count in raw milk by direct count the bacterial cells

Méthode automatique pour l'énumération des germes totaux dans le lait cru par voie directe

Automatische Bewertung der Bakterien in Rohmilch mit Hilfe direkter Keimzählung

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
54561


Strana 2

Předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis, a.s., Praha, IČO 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová


Strana 3

1 Předmět normy a oblast použití

Tato norma určuje metodu pro automatické stanovení bakterií v syrovém mléce pomocí přístroje Bacto-Scan 8000.

Metoda je vhodná k hodnocení syrového kravského mléka a proplácení podle mikrobiologických znaků. Metoda není vhodná pro mlékárensky ošetřené mléko.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz