Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33. 160. 1; 97. 120                                                                                                                                                               Duben 1999

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy -

Propojení a přizpůsobovací hodnoty Část 4: Konektor a propojovací kabel pro domácí digitální sběrnici (D2B)

ČSN

EN 60933-4

36 7010

idt IEC 933-4: 1994

Audio, video and audiovisual systems Interconnections and matching values Part 4: Connector and cordset for domestic digital bus (D2B)

Systèmes audio, vidéo et audiovisuels -

Interconnexions et valeurs ď adaptation -

Partie 4: Connecteurs et cordons pour les bus numériques à usages domestiques (D2B)

Audio-, Video-, und audiovisuelle Anlagen -

Verbindungen und Anpaßwerte -

Teil 4: Steckverbinder und Geräteanschlußleitung für den digitalen Bus für Heimanwendungen (D2B)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60933-4: 1994. Evropská norma EN 60933-4: 1994 má status české normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60933-4: 1994. The European Standard EN 60933-4: 1994 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

55265


ČSN EN 60933-4

Národní předmluva

Citované normy

EN 61030: 1993 zavedena v ČSN EN 61030 Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B) (idt IEC 1030: 1991 + A1: 1993) (36 8010)

Informativní údaje z IEC 933-4: 1994

Text této normy byl vypracován IEC TC 84 Zařízení a systémy zvukové, obrazové a audiovizuální techniky. Text této normy je založen na následujících dokumentech:

   

DIS

Zpráva o hlasování

84(CO)157

84(CO)164

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ze zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

2


ČSN EN 60933-4

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60933-4

Květen 1994

MDT 621. 397: 621. 316. 541

Deskriptory: video recording, sound recording, data recording, home electronic systems, data bus, appliance interconnection, transmission, control signal, connectors, designation

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy

Propojení a přizpůsobovací hodnoty

Část 4: Konektor a propojovací kabel pro domácí digitální sběrnici (D2B)

(IEC 933-4: 1994)

Audio, video and audiovisual systems

Interconnections and matching values

Part 4: Connector and cordset for domestic digital bus (D2B)

(IEC 933-4: 1994)

Systèmes audio, vidéo et audiovisuels Interconnexions et valeurs ď adaptation Partie 4: Connecteurs et cordons pour les bus numériques à usages domestiques (D2B) (CEI 933-4: 1994)

Audio-, Video-, und audiovisuelle Anlagen Verbindungen und Anpaßwerte Teil 4: Steckverbinder und Geräteanschlußleitung für den digitalen Bus für Heimanwendungen (D2B) (IEC 933-4: 1994)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60933-4

Předmluva

Text dokumentu 84(CO)157, vypracovaný v technické komisi 84: Zařízení a systémy na poli zvukové, obrazové a audiovizuální techniky, Mezinárodní elektrotechnické komise IEC, byl předložen к paralelnímu hlasování IEC - CENELEC v srpnu 1993.

Referenční dokument byl schválen CENELEC jako EN 60933-4 dne 1994-03-08.

4

Byla stanovena následující data:

-   nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení

o schválení к přímému používání jako normy národní

-   nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu

(dop) 1995-04-01 (dow) 1995-04-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní.


ČSN EN 60933-4

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma se zabývá aplikací konektoru a propojovacího kabelu pro přenos řídicích datových signálů domácí digitální sběrnice (D2B) nezávisle na ostatních (zvukových a obrazových) signálech.

POZNÁMKA - Mechanická a elektrická specifikace zajišťující záměnnost konektorů pocházejících od různých výrobců se připravuje v IEC, subkomisi 48B.

5

Zdroj: www.cni.cz