Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.057.6

Schválená: 6.5.1978

POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ LEŠENÍ

ČSN 73 8102


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Travelling and indepandent standing scaffolds

 

Tato norma platí pro navrhování, konstrukci, montáž, demontáž, používání a údržbu pojízdných a volně stojících lešení (dále jen „lešení") a navazuje na ČSN 73 8101. Norma platí i pro lešení dovážená ze zahraničí.

Norma neplatí pro pohyblivé pracovní plošiny s motorickým i ručním pohonem, pro něž platí ČSN 27 5003 a ČSN 27 5004, a pro jiná speciální technická zařízení, která nemají charakter lešení podle ČSN 73 8101 (např. ruční nebo mechanické štíty pro ražení tunelů, vrtné vozy).

Výjimky z této normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze.1)

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Pojízdné lešení - lešení pohyblivé s hlavním pohybem horizontálním.2)

 

2. Volně stojící lešení - nepohyblivé lešení, jehož stabilita je zajištěna jinak než kotvením.

 

3. Přímka klopení - přímka, kolem níž se může lešení převrhnout. Je to např. spojnice styčných bodů vnějších pojezdových kol s podkladem nebo vnější tečna opěrek nebo nánožek.

 

4. Rameno  klopení - nejmenší kolmá vzdálenost půdorysného průmětu těžiště lešení od přímky klopení.

 

5. Základna lešení - obrazec omezený přímkami klopení.

 

6. Podvozek - část konstrukce lešení s pojezdovými koly.

 

7. Pojezdové kolo - kolo pro přemísťování lešení včetně vidlice a připevňovacích částí. Podle způsobu připevnění vidlice kola ke konstrukci

 

_______________

1) Praha 1, Jeruzalémská 9. Kopii výjimky zašle VÚBP Úřadu pro normalizaci a měření.

2) ČI. 15 ČSN 73 8101 z 1. 8. 1973.Účinnost od
1.4.1979

05588-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz