Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.023.943
693.565.8

Schválena: 19.10.1973

OCELOVÉ KOTVY
PRO KOTVENÍ KABELŮ KONSTRUKCÍ
Z DODATEČNĚ PŘEDPJATÉHO BETONU

ČSN 74 2870


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel anchorages of tendons in post-tensioned concrete structures

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a používání ocelových kotev pro kotvení kabelů 13 Æ P 4,5, 20 Æ P 4,5 a 12 Æ P 7 konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu navržených podle ČSN 73 1251 (dále jen kotvy).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Kotva - prostředek ke kotvení jednoho nebo více kabelů, skládající se z kotevní desky a jednoho nebo více kotevních kuželíků.

 

2. Kotva jednoduchá - kotva pro jeden kabel.

 

3. Kotva sdružená - kotva pro dva nebo více kabelů.

 

4. Kotevní deska - ocelová deska s jednou nebo více kuželovitými děrami.

 

5. Kotevní kuželík - ocelový kuželovitý klín.

 

6. Kabel - souběžné sdružené hladké patentované dráty kruhového průřezu podle ČSN 42 6441 jmenovitého průměru 4,5 nebo 7 mm, aby vždy téhož jmenovitého průmětu, kotvené po jedné nebo po obou stranách ocelovou kotvou podle této normy.

 

7. Pokluz - posunutí kabelu současně s kotevním kuželíkem do kotevní desky.

 

8. Prokluz - posunutí jednoho, několika nebo všech drátů kabelu vůči kotevnímu kuželíku.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Rozdělení kotev

9. Podle jmenovitého počtu patentovaných drátů v kotveném kabelu a podle jejich jmenovitého průměru rozeznávají se kotvy pro kabely o třinácti a dvaceti patentovaných drátech jmenovitého průměru 4,5 a dvanácti patentovaných drátech jmenovitého průměru 7 mm. Tyto kabely se označují 13 Æ P 4,5; 20 Æ P 4,5 a 12 Æ P 7.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.2.1975

05589-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz