Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 620.197:620.193

Schválena: 2.2.1977

ZÁSADY OCHRANY PROTI KOROZI NELINIOVÝCH
ZAŘÍZENÍ ULOŽENÝCH V ZEMI NEBO VE VODĚ

ČSN 03 8372

JK

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Principles of corrosion control of non-lineal underground structures

 

Tato norma stanoví hlavní zásady ochrany proti korozi vnějšího povrchu ocelových neliniových zařízení. Dále stanoví některé zásady ochrany ocelové výztuže železového betonu z hlediska ochrany ocelové výztuže proti korozi bludnými proudy.

Zásadami uvedenými v této normě je třeba se řídit:

- při projektování a stavbě nových zařízení

- při rekonstrukci a kontrole stavu existujících zařízení

- při dodatečném zřizování nebo úpravách ochrany proti korozi těchto existujících zařízení

- při řešení společné protikorozní ochrany

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Neliniové zařízení - zařízení ve smyslu článků 2 až 10 této normy a další obdobné objekty, jejichž povrch má úplný nebo částečný kontakt s horninovým prostředím a jejichž největší rozměry v půdoryse obvykle nepřesahují 100 m.

 

2. Nádrž - objekt umístěný zcela nebo z části pod zemí nebo na povrchu země, sloužící obvykle ke skladování kapalných látek.

 

3. Šachta - ocelový nebo železobetonový objekt umístěný zcela nebo částečně pod zemí, sloužící provozním účelům stavby (armaturní, větrací, indikační atd.).

 

4. Bunkr - ocelový nebo železobetonový objekt obvykle hranolovitého tvaru, umístěný pod zemí, sloužící obvykle k umístění provozně-technických zařízení, např. zesilovače v rezortu spojů.

 

5. Základy staveb - ocelové nebo železobetonové konstrukce ve tvaru desek, bloků apod. umístěné na zemi (včetně železobetonových pilot).Účinnost od:
1.4.1978

00575-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz