Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 614.777:628.394:665.6

Schválená: 5.5.1975a

Ochrana před ropnými látkami
DOPRAVA ROPNÝCH LÁTEK POTRUBÍM

ČSN 83 0916


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Protection of water against petroleum matters.

Transport of petroleum matters by pipelines

 

Tato norma platí pro navrhování, stavbu a provoz dálkových potrubí pro dopravu ropných látek z hlediska ochrany vody před ropnými látkami.

Rekonstrukce nebo rozšiřování těchto zařízení, která jsou v provozu, mohou se provádět jen při dodržování ustanovení této normy.

Norma neplatí pro:

a) dopravu ropných látek potrubím v prostorech těžby ropy,

b) dopravu ropných látek potrubím uvnitř skladů a objektů, pokud tato potrubí a jejich příslušenství nejsou součástí dálkovodů.

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 3545-82 Ochrana přírody.

Hydrosféra. Ochrana vod před znečištěním ropou a ropnými látkami při dopravě potrubím. Údaje shodné s ST SEV 3545-82 jsou označeny postranní čárou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo originál normy RVHP.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Ropné látky - uhlovodíky a jejich směsi. Za ropné látky se pro účely této normy považují jen takové látky, které jsou při teplotě +40 °C ještě tekuté. 1)

 

_______________

l§) § Mezi ropné látky se zařazují zejména surová ropa, benzín, benzen a jeho deriváty, mazací oleje, motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a topný olej, popř. látky obdobného charakteru.

 Účinnost od:
1.1.1977

05922-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz