Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                       Září 2001

Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření

přenášené síly

ČSN
EN 12045

74 6021

 

Shutters and blinds power operated - Safety in use - Measurement of the transmitted force

Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés - Sécurité ďutilisation - Mesure de ľeffort de poussée

Motorangetriebene Abschlüsse und Markisen - Nutzungssicherheit - Prüfung zur Messung der Schubkräfte

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 12045:2000 (Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly) byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 12045 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 12045:2000 má status české evropské normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 12045:2000 (Shutters and blinds power operated - Safety in use - Measurement of the transmitted force) was approved by Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 12045
without any modification. The European Standard EN 12045:2000 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the a Czech Standards Institute, Department of Documentation
Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma určuje zkušební metodu pro měření přenášené síly vyvolané motoricky ovládanými okenicemi a clonami (tipovací zařízení, poloautomatické nebo automatické ovládání) za přesných podmínek použití uvedených v prEN 13120:1998, prEN 13561:1999 a prEN 13659:1999.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62356
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz