Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.020                                                                                                                                       Srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace -

Část 3: Pravidla a rozměry

 

ČSN 77 1002- 3

 

 

Packaging - Dimensional coordination - Part 3: Rules and dimensions

Emballage - Coordination domensionelle -- Partie 3: Règles et dimensions

Packung - Maßkoordinierung - Teil 3: Regeln und Maße

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62386
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 3

2          Citované normy.................................................................................................................................................................... 3

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 3

4          Modul..................................................................................................................................................................................... 3

5          Pravidla................................................................................................................................................................................. 4

6          Rozměry................................................................................................................................................................................ 5

7          Použití modulu..................................................................................................................................................................... 6

Předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: J.L.LOGISTIKA, IČO 41814975, Ing. Jana Lukešová

Technická normalizační komise: TNK č. 78, Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

Úvod

Systém rozměrové koordinace je účinným nástrojem při optimalizaci pohybu zboží od fáze výroby do fáze prodeje konečnému spotřebiteli. Soubor norem ČSN 77 1002 zavádí rozměrovou koordinaci založenou na základním plošném modulu 600 mm × 400 mm. Dodržením požadavků těchto norem v celém distribučním řetězci dochází k úspoře nákladů na manipulaci s výrobky.

Tento systém rozměrové koordinace je zaveden v Dánsku, Finsku, Islandu, Německu, Norsku, Rakousku a Švédsku. Předpokládá se, že stejný, nebo obdobný, systém rozměrové koordinace zavedou i další státy.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje plošný modul pro použití při rozměrové koordinaci technických prvků určených k zapojení do přepravního řetězce, např. balení, manipulačních jednotek, palet, rozvážkových vozíků, kontejnerů, dopravních vozidel, nakládacích a vykládacích zařízení a vybavení skladů.

Norma také specifikuje aplikační pravidla pro vytváření násobných modulů a podmodulů z tohoto plošného modulu.

POZNÁMKA Návod na zavedení rozměrové koordinace je uveden v části 1 této normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz