Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.772.002.72

Schválena: 10.9.1979

MONTÁŽ KOTLŮ A KOTELNÍCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 07 0624

JK 483

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Erection of boilers and boiler equipment

 

Tato norma platí pro montáž parních a horkovodních kotlů stabilních (dále jen kotlů), ve kterých je přetlak pracovní látky vyšší než 0,07 MPa nebo teplota pracovní látky je vyšší než 115 oC, (388 K) s výjimkou elektrických kotlů. Norma stanoví požadavky na montáž, kontrolu montáže, stavební a první tlakovou zkoušku.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Montáž kotle - umístění a úplné smontování kotle.

 

2. Montáž kotelního zařízení - úplné smontování kotelního zařízení podle projektu tak, aby bylo schopno trvalého provozu.

 

3. Ostatní názvosloví a pojmy jsou v příslušných normách a předpisech (viz Dodatek).

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Účel normy

 

4. Účelem normy je stanovit základní požadavky, které je nutno dodržovat při montáži kotlů. Veškeré montážní práce na kotlech musí být prováděny v souhlase s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s předpisy protipožární ochrany.

 

5. Při montáži dalších kotlů v kotelnách s kotly v provozu nebo při rozšíření dosavadních kotelen je nutno navíc přihlížet k místním provozním předpisům (viz ČSN 07 07l0).


Nahrazuje ČSN 07 0624
z 18.10.1967

Účinnost od:
1.7.1980

06385-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz