Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-462.2
621.643.23

Schválena: 1.12.1976

TRUBKY Z OCELÍ TŘÍD 11 A 12
PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ HLADKÉ DO VNĚJŠÍHO
PRŮMĚRU 152 mm
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0152

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Longitudinally welded smooth tubes made of steels of groups 11 and 12. External diameter up to 152 mm. Technical delivery code

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových hladkých trubek podélně svařovaných bez přídavného materiálu (dále jen „trubek") do vnějšího průměru 152 mm z ocelí tříd 11 a 12 v rozměrech podle ČSN 42 5723.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Trubky ocelové svařované hladké jsou trubky svařované z ocelových pásů válcovaných za studena nebo za tepla. Konce trubek jsou hladké, tj. bez závitů, hrdel apod.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Způsob výroby

2. Trubky se vyrábějí zkružováním pásů do tvaru trubky s následujícím svařením indukčně nebo odporově bez přídavného materiálu.

Způsob výroby volí výrobce podle svých výrobních možností a zařízení.

 

Označení trubek

3. Způsob označení trubek a technické náležitosti objednávky jsou uvedeny v ČSN 42 5723.

 

Třídy trubek

4. Podle požadavku na jakost a provedení se rozdělují trubky do 3 tříd:

a) Trubky třídy 1 jsou určeny pro konstrukční účely. Dodávají se ve stavu nezpracovaném, po dohodě i ve stavu tepelně zpracovaném podle materiálových listů. Po dohodě se trubky zkoušejí vnitřním přetlakem 2,5 MPa. Trubky třídy 1 se označují druhou doplňkovou číslicí 0, 1, 2 nebo 3 za číslem ČSN 42 0152 (viz tab. 4).

b) Trubky třídy 2 jsou určeny pro rozvod medií a jiné náročnější účely použití. Dodávají se jen ve stavu tepelně zpracovaném podle materiálových listů. Trubky této třídy se zkoušejí na mechanické a technologické


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.12.1976

06387-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz