Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10                                                                                                                                   Leden 2002

Vodiče venkovního elektrického vedení -
Lanované vodiče vinuté z koncentrických
kruhových drátů

ČSN
EN 50182

34 7509

 

Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors

Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches concentriques

Leiter fűr Freileitungen - Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 50182:2001 Vodiče venkovního vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů včetně opravy EN 50182:2001 z července 2001 byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 50182 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 50182:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Endorsment notice

The European Standard EN 50182:2001 Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors and including its Corrigendum to EN 50182:2001 from July 2001 was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 50182 wihout any modification. The European Standard EN 50182:2001 has the status of Czech Standard.

This Europeen Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje mechanické a elektrické charakteristiky lanovaných vodičů z koncentrických kruhových drátů pro venkovní vedení z tvrdého hliníku podle EN 60889, slitiny hliníku podle EN 50189 a pozinkovaného hliníku. Dále obsahuje požadavky na mechanické zkoušky, balení a označení. Norma má 72 stránek anglického textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63892
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz