Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14:621-777.6

Schválena: 20.3.1974

BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ OCELÍ

ČSN 42 0010


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Colour marking of steels

 

Tato norma platí pro barevné označování ocelí tříd 10 až 17 a 19, a to pro označení přímo na hutních výrobcích.

Použití barevného označení u jednotlivých hutních výrobků je uvedeno v příslušných normách a předpisech. *)

 

I. SOUSTAVA BAREVNÉHO OZNAČENÍ OCELÍ

1.  Hutní výrobky z ocelí tříd 10 až 17 a 19 se označují jedním až třemi barevnými pruhy. Každé dvoubarevné a tříbarevné označení má jeden základní barevný odstín.

 

2.  Systém barevného označování ocelí rozeznává barevné označení ocelí třídy 10 a 11 a ocelí třídy 12 až 17 a 19.

 

3. Určení barevných odstínů ocelí (podle ČSN) provádí na návrh zpracovatele materiáléového listu oceli, po schválení TNK 62, Český normalizační institut, Praha.

 

4. U ocelí třídy 10 a 11 je použito jednoho, nejvýše dvou barevných odstínů. Oceli pro výztuž betonových konstrukcí se barevně neznačí.

 

5. U ocelí třídy 12 až 17 a 19 je použito tří barevných odstínů. Každá třída oceli má svůj základní barevný odstín stejný pro celou třídu. Základní barevné odstíny pro jednotlivé třídy ocelí jsou uvedeny v tab. 2.

 

_______________

*) V části „Značení": barevné odstíny pro jednotlivé druhy oceli, viz příloha.


Nahrazuje ČSN 42 0010
z 26.6.1963

Účinnost od:
1.10.1975

06489-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz