Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.74.043.3:001.4

Schválena: 22.11.1978

TLAKOVÉ LITÍ
Názvosloví

ČSN 04 6509
PCSN - 8/77


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Pressure die-casting. Terminology

 

Touto normou se zavádí

PCSN 8/77 Tlakové lití. Názvosloví (viz str. 3 až 42) jako československá státní norma

 

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi PLR a ČSSR se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma PCSN.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 04 0010 Názvosloví slévárenských strojů

ČSN 04 6505 Tlakové licí stroje. Technické předpisy

ČSN 42 0003 Metalografické názvosloví oceli

ČSN 42 0004 Tepelné zpracování ocelí. Názvosloví

ČSN 42 0041 Hutnické názvosloví. Surové železo a jeho výroba

ČSN 42 1240 Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad

ČSN 42 1431 Odlitky z neželezných kovů lité pod tlakem. Technické dodací předpisy

ČSN 64 0001 Názvosloví plastických hmot a pryže

ON 22 8601 Součásti forem. Všeobecná ustanovení

 

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma je doplněna novými termíny v oblasti vad odlitků. Některé definice byly upraveny a doplněny ekvivalenty názvů ve čtyřech jazycích.

 

Vypracování normy

Schválení PCSN - 8/77 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: ČKD Praha, o. p., závod Technické služby - J. Danihelka

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Václav Pelc


Nahrazuje ČSN 04 6509
z 12.6.1970

Účinnost od:
1.1.1981

00649-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz