Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.316.172

27.02.1963

Elektrotechnické předpisy ČSN
ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD
V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH

ČSN 34 1610


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Heavy-current distribution system in industrial workshops

 

§16100 Rozsah platnosti

Tyto předpisy platí pro navrhování a stavbu elektrických silnoproudých rozvodů nn i vn v průmyslových provozovnách za vstupní stanicí. Ostatní elektrotechnické předpisy platí v průmyslových provozovnách v plném rozsahu, pokud touto předpisovou normou není výslovně stanoveno jejich zpřísnění, zmírnění nebo bližší vysvětlení.

Dosavadní elektrické silnoproudé rozvody v průmyslových provozovnách se musí podle těchto předpisů opravit jen v případech uvedených v ČSN 34 3100 Pracovní a provozní předpisy pro elektrická zařízení.*)

 

I.  NÁZVOSLOVÍ

 

Průmyslová provozovna  - prostor určený pro průmyslové účely, vyjímaje kanceláře a prostory sloužící pro sociální zařízení, pokud jsou v samostatných budovách, pro něž platí ČSN 34 1060. Průmyslovou provozovnou se rozumí jak provozovna přízemí (hala), tak i provozovna o více podlažích,může jí být také celý závod, podnik, provozní celek, soubor apod. Podle druhu provozu jsou to např. provozovny hutní, chemické, strojírenské, potravinářské,textilní apod.

 

Instalovaný výkon  Pi[kW] - součet jmenovitých výkonů všech spotřebičů, instalovaných např. v závodě, v provozovně,za jedním rozváděčem apod.

 

Poznámky:

1. U světelných a tepelných spotřebičů a u elektrolýzy se výkon rovná příkonu.

2. Jsou-li některé spotřebiče v provozovně napájeny z proudových, napěťových nebo kmitočtových měničů (např. z Leonardovy skupiny), uvažuje se pro zjištění instalovaného výkonu v provozovně pouze výkon těchto napájecích zdrojů (měničů) a nikoli součet jmenovitých výkonů z nich napájených spotřebičů.


Nahrazuje ČSN 34 1610 z 25.6.1957 a Předpisy ESČ 1950, část XVI, hlava B, §§ 16100 až 16 199.
Tato norma je závazná

Platí od:
01.10.1963

06492-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz