Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 14. 423           ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 18. 7. 1975

TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ otevřené - Z symetrické Rozměry

ČSN 426964

JK 154

Сталь холодпогнутая, г-равнополочные ИPOфИJлы. Сортамент

Steel thin-walled sections with Z-profile. Dimensions

Tato norma platí pro rozměry tenkostěimých profilů ocelových otevřených průřezu Z z ocelí tříd 10 a 11.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0121. Rozměry v mm

Označení

1. V označení tenkostěnného profilu se uvede:

a)  název: profil Z,

b)  rozměry: výška profilu X šířka ramene X tloušťka stěny (hxbxt),

c)  číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující druh povrchu (viz čl. 8, tab. 3),

d)  číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli (viz čl. 8, tab. 3).

Nahrazuje ČSN 42 6964 z 12. 11. 1969

Účinnost od: 1. 4. 1977

06540

Zdroj: www.cni.cz