Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30                                                                                                                                     Únor 2003

Pojistné kroužky pro hřídele


ČSN 02 2930

 

Retainning rings for shafts

Circlips pour arbres

Sicherungsringe für Wellen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje  ČSN 02 2930 z 1985-03-13.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66366
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla rozšířena o kapitolu „Specifikace a odkazy na technické normy“ a o rozměry těžkého provedení.

Vypracování normy

Zpracovatel: SEGNOR spol. s.r.o., IČO 43223923, Ing. Jaroslav Marek

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje rozměry a provedení pojistných kroužků pro hřídele (dále jen kroužků).

Kroužky jsou určeny k zajištění vzájemného osového pohybu u rozebíratelných spojů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz