Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.30; 59.080.30                                                                                                                     Leden 2004

Měřicí zařízení pro měření délky
plošných textilií - Technické
požadavky

ČSN 25 6111

 

Measuring apparatus for measuring lenght of fabric - Technical requirements

Dispositifs de mesure de longuer des textiles de surface - Spécifications techniques

Meßgeräte für Längenmessung von Flächentextilien - Technische Forderungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 25 6111 z 1982-09-16.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69144
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla přepracována podle současné metodiky a uvedena do souladu s požadavky uplatněnými v mezinárodních a evropských normách. Byla doplněna novými články, týkající se technických požadavků počitadel.

Souvisící ČSN

ČSN 25 6112:2003 Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Metody zkoušení pro ověřování

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s. - IČO 26319390, Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na výrobky

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní charakteristiky měřidel délky plošných textilií (dále jen měřidla) používaných v textilních, obchodních a podobných subjektech.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz