Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 37.100.01                                                                                                                              Červenec 2004

Korekturní znaménka pro sazbu -
Pravidla používání

ČSN 88 0410

 

Proof correction symbols for printing and their use

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 88 0410 z 1987-10-26.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70684
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto vydání ČSN 88 4410 je revidovanou verzí předcházejícího vydání téže normy, která se stala základem pro široce rozšířenou praxi českých a slovenských korektorů. Nové vydání shrnuje dosavadní zkušenosti a předkládá je v nové, přehlednější grafické úpravě.

Souvisící ČSN

ČSN 88 0411 Korekturní znaménka pro reprodukci.

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČ 6644 5205

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví vzhled a způsob používání korekturních znamének pro vyznačování chyb v textech určených pro sazbu a tisk.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz