Zdroj: www.cni.cz

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 21. 060. 60; 21. 060. 30                                                                                                                                                        Prosinec 2004

Pojistné kroužky pro díry Rozměry drážek

TNI 02 2931

Informace pro uživatele

Tato technická normalizační informace (dále jen TNI) obsahuje doplňující údaje ke stejnojmenné České technické normě ČSN 02 2931. Tento doplněk obsahuje konstrukční doporučení rozměrů drážky v díře a dále obsahuje informativní hmotnosti pojistných kroužků pro díry. Obsah textu byl aktualizován a formálně upraven podle požadavků současných technických norem. TNI je určena pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro případné uplatnění v některých technických řešeních, která nejsou obsažena v platných ČSN.

Citované podklady

ČSN 02 2931 Pojistné kroužky pro díry

ČSN EN 20286-2: 1996 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (idt ISO 286: 1988)

Údaje o zpracování

Zpracovatel: Zdeněk Kratochvíl T. I. S., IČ 46248528 Adamov, Ing. Zdeněk Kratochvíl Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Údaje o projednání

TNI 02 2931 byla 2004-06-02 projednána v TNK 9 "Spojovací součásti".

© Český normalizační institut, 2004

71539


TNI 02 2931

1 Předmět technické normalizační informace

Tato TNI obsahuje základní technické údaje pro konstrukci a výrobu drážek pro pojistné kroužky pro díry.

2

Zdroj: www.cni.cz