Zdroj: www.cni.cz

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 01. 080. 40; 29. 020                                                                                                                                   Srpen 2005

Databáze grafických značek Komentář к databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB

TNI 01 3760

Informace pro uživatele

Tato technická informace (dále jen TNI) je určena pro využívání databáze IEC v oblasti grafických značek používaných na předmětech (IEC 60417-DB: 2004) a grafických značek na schématech (IEC 60617-DB: 2002). Byla vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení.

Tato TNI je prvotní informací (návodem) pro možnost výběru (stažení) grafických značek z uvedených databází IEC.

Databáze jsou dostupné na serveru IEC za obchodních podmínek stanovených touto organizací, případně je možné zprostředkovat jejich dostupnost prostřednictvím Českého normalizačního institutu, oddělení informací, Biskupský dvůr 5, Praha 1.

Platnost TNI

Platnost této TNI je tři roky. Před uplynutím tří let od jejího vydání bude tato TNI prověřena z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku této prověrky bude její platnost buď o další tři roky prodloužena, nebo bude tato TNI zrušena.

Citované normy

IEC 80416-1 zavedena v ČSN EN 80416-1 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba originálů značek (idt EN 80416-1: 2001)

ISO 80416-2 zavedena v ČSN EN 80416-2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek (idt EN 80416-2: 2002)

IEC 80416-3 zavedena v ČSN EN 80416-3 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (idt EN 80416-3: 2002)

IEC 62079 zavedena v ČSN EN 62079 (01 3782) Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace (idt EN 62079: 2001)

Upozornění na používání TNI

Tato TNI se vztahuje pouze na grafické značky pro použití na předmětech vypracované a schválené technickou komisí IEC SC 3C a obsažené v IEC 60417-DB. Na grafické značky obsažené v ISO 7000-DB se tato TNI nevztahuje. Evropské normy pro značky používané na předmětech EN 60417 a na schématech EN 60617 byly evropskou komisí pro normalizaci CENELEC zrušeny.

Údaje o zpracování

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Dokumentace, Subkomise 3: Informační struktury, dokumentace a grafické značky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

© Český normalizační institut, 2005

72090

Zdroj: www.cni.cz