Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                            Květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové
kabely vyhovující HD 405.1 -
Oddíl F: Pancéřované a nepancéřované
stíněné měřicí kabely 300 V s XLPE izolací
a s PVC pláštěm

ČSN 34 7616- 4F

                                                                                        idt HD 627.4F S1:1996

Multicore and multipair cable for installation above and below ground -
Part 4: Multicore and multipair cables for use underground -
Section F: 300 V armoured and unarmoured XLPE insulated and PVC sheathed, screened instrumentation cables

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und ind Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.4F S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.4F S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78365


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 6

2.1       Jmenovité napětí................................................................................................................................................................. 6

2.2       Značení kabelů.................................................................................................................................................................... 6

2.3       Identifikace izolovaných jader a párů............................................................................................................................... 6

2.4       Izolace................................................................................................................................................................................... 6

2.5       Plášť...................................................................................................................................................................................... 6

2.6       Stínění a příložný drát......................................................................................................................................................... 7

2.7       Pancíř.................................................................................................................................................................................... 7

2.8       Doplňující zkušební požadavky......................................................................................................................................... 7

Tabulky 1 - 3....................................................................................................................................................................................... 8

3          Jedno a vícepárové kabely se zesítěnou polyethylenovou izolací a pláštěm z PVC se společným stíněním. 11

3.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 11

3.2       Jmenovité napětí............................................................................................................................................................... 11

3.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 11

3.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 12

3.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 12

Tabulky 4 - 5..................................................................................................................................................................................... 13

4          Vícepárové kabely se zesítěnou polyethylenovou izolací a pláštěm z PVC s jednotlivým a se společným
stíněním
.............................................................................................................................................................................. 14

4.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 14

4.2       Jmenovité napětí............................................................................................................................................................... 14

4.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 15

4.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 15

4.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 15

Tabulky 6 - 7..................................................................................................................................................................................... 16

5          Jedno a vícepárové pancéřované kabely se zesítěnou polyethylenovou izolací a pláštěm z PVC se společným
stíněním.............................................................................................................................................................................. 17

5.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 17

5.2       Provozní napětí................................................................................................................................................................... 17

5.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 18

5.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 19

5.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 19

Tabulky 8 - 9..................................................................................................................................................................................... 20

6          Vícepárové kabely se zesítěnou polyethylenovou izolací a pláštěm z PVC s individuálním stíněním
a se společným stíněním................................................................................................................................................ 22

6.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 22

6.2       Jmenovité napětí............................................................................................................................................................... 22

6.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 22

6.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 23

6.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 23

Tabulky 10 - 11................................................................................................................................................................................. 24

Příloha  Pokyn pro použití............................................................................................................................................................. 26


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 383 nezaveden*)

HD 405 nezaveden**)

HD 605 zaveden v ČSN 34 7010-82 (34 7010) Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

IEC 189 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 189 (34 7821) Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz