Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                               Červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové
kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné -
Oddíl F2: Vícežilové, jedno a vícepárové signální
kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm

ČSN 34 7616-5F2

                                                                                         idt HD 627.5F2 S1:1996

Multicore and multipair cable for installation above and below ground -
Part 5: Multicore and multipair halogenated cables complying wit HD 405.3 or similar -
Section F2: 250 V PVC insulated and PVC sheathed multicore, single and multipair signalling cables

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und ind Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.5F2 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.5F2 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78547

 


Strana 2

POZNÁMKA Oddíl F Části 5 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl F-1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm.

Oddíl F-2: Vícežilové, jedno a vícepárové signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm.

Oddíl F-3: Vícežilové ovládací kabely 500 V stíněné a nestíněné s izolací PVC a s PVC pláštěm.

Oddíl F-4: Stíněné pancéřované a nepancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm.

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 6

2.1       Značení................................................................................................................................................................................. 6

2.2       Identifikace izolovaných jader a párů............................................................................................................................... 6

2.3       Izolace................................................................................................................................................................................... 7

2.4       Plášť...................................................................................................................................................................................... 7

2.5       Stínění a příložný drát......................................................................................................................................................... 7

2.6       Pancíř.................................................................................................................................................................................... 7

2.7       Doplňující zkušební požadavky......................................................................................................................................... 8

Tabulka 1........................................................................................................................................................................................... 6

Tabulka 2........................................................................................................................................................................................... 7

Tabulka 3........................................................................................................................................................................................... 8

Tabulka 4......................................................................................................................................................................................... 10

3          Nepancéřované, nestíněné vícežilové signální kabely s PVC izolací a s PVC pláštěm...................................... 10

3.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 10

3.2       Jmenovité napětí............................................................................................................................................................... 10

3.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 10

3.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 11

3.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 11

Tabulka 5......................................................................................................................................................................................... 11

Tabulka 6......................................................................................................................................................................................... 12

4          Nepancéřované, jedno a vícepárové signální kabely s PVC izolací a s PVC pláštěm se společným
stíněním.............................................................................................................................................................................. 12

4.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 12

4.2       Jmenovité napětí............................................................................................................................................................... 12

4.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 12

4.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 13

4.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 13

Tabulky 7 - 8..................................................................................................................................................................................... 14

5          Pancéřované, jedno a vícepárové signální kabely s PVC izolací a s PVC pláštěm se společným stíněním.. 15

5.1       Kódové značení.................................................................................................................................................................. 15

5.2       Jmenovité napětí............................................................................................................................................................... 15

5.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 15

5.4       Zkoušky............................................................................................................................................................................... 16

5.5       Provozní teplota.................................................................................................................................................................. 16

Tabulka 9......................................................................................................................................................................................... 16

Tabulka 10....................................................................................................................................................................................... 17

Příloha  Pokyn pro použití............................................................................................................................................................. 18


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) a ČSN IEC 811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů

HD 405 nezaveden*)

HD 605 S1 zaveden v ČSN 34 7010-82 (34 7010) Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
(idt HD 605 S1:1994)

IEC 60189 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 189 (34 7821) Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz