Zdroj: www.cni.cz

MDT 778. 14: 621. 798               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 2. 7. 1980

Reprografie

OBÁLKY NA MIKROFIŠE

ČSN 01 3861* ST SEV 1189 78

JK -

Конверты для микрофиш

Envelopes for microfiches

Touto normou se zavádí ST SEV 1189-78. Mikrografie. Obálky na mikrofiše. Základní rozměry a technické požadavky (viz str. 3 až 4) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 4), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01, platný pouze v ČSSR.

01. Kóta

v obrázku platí pro vnitřní rozměr obálky.

Největší (mezní) vnější rozměr obálky je 152 mm.

DODATEК Souvisící čs. normy

ČSN 01 3801* Reprografie. Názvosloví. 1980

xČSN 01 3812* Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Typy a základní rozměry. 1978

xČSN 01 3836 Reprografie. Mikrokarty kapsové. 1973

ČSN 01 3850* Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Pravidla evidence a ukládání. 1978

x) Norma, jejíž změna nebo zrušení může vyvolat věcnou změnu (hodnot nebo požadavků) této normy, a naopak.

Účinnost od: 1. 7. 1980

00079

Zdroj: www.cni.cz