Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50                                                                                                                                      Září 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 7-701: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních
objektech - Prostory s vanou
nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-701
ed. 2

                                                                                        idt HD 60364-7-701:2007
                                                                                  mod IEC 60364-7-701:2006

Electrical installations of buildings -
Part 7-701:
Requirements for special installations or locations -
Locations containing a bath or shower

Installations électriques des bâtiments -
Partie 7
-701: Régles pour les installations ou emplacements spéciaux -
Emplacements contenant une baignoire ou une douche

Elektrische Anlagen von Gebäuden -
Teil 7-701:
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art -
Raume mit Badewanne oder Dusche

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-701:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-701:2007. It was translated by Czech Standards Institute.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79175


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

700.1            Úvod............................................................................................................................................................................. 5

701               Všeobecně.................................................................................................................................................................. 6

701.1            Rozsah platnosti........................................................................................................................................................ 6

701.2            Citované normativní dokumenty.............................................................................................................................. 6

701.30         Stanovení všeobecných charakteristik................................................................................................................... 6

701.41         Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................ 7

701.512.2    Vnější vlivy................................................................................................................................................................... 8

701.512.3    Ochrana elektrického vedení podle vnějších vlivů............................................................................................... 8

701.512.4    Umístění spínačů, ovladačů a jejich příslušenství podle vnějších vlivů.......................................................... 9

701.55         Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud........................................................................................ 9

701.753       Elektrické podlahové vytápění................................................................................................................................ 10

Příloha ZA (normativní)  Zvláštní národní podmínky............................................................................................................... 13

Příloha ZB (informativní)  A-odchylka......................................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-09-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-701:2007.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz