Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.77, 77.140.01                                                                                                                        Září 2007

Definice ocelových výrobků

ČSN
EN 10079

42 0044

 

Definition of steel products

Définition des produits en acier

Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10079:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10079:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10079 (42 0044) ze září 1996.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79455


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 39 zavedena v ČSN EN 39 (42 0141) Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky

EN 10017 zavedena v ČSN EN 10017 (42 5420) Válcovaný drát k tažení a/nebo válcování za studena -
Rozměry a mezní úchylky

EN 10024 zavedena v ČSN EN 10024 (42 0033) Tyče průřezu „I“ válcované za tepla se skloněnými přírubami - Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

EN 10029 zavedena v ČSN EN 10029 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm -
Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10034 zavedena v ČSN EN 10034 (42 0033) Tyče průřezu „I“ a „H“ z konstrukčních ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10048 zavedena v ČSN EN 10048 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051:1991+A1:1997 zavedena v ČSN EN 10051+A1:2000 (42 0034) Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10055 zavedena v ČSN EN 10055 (42 5581) Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10056-1 zavedena v ČSN EN 10056-1 (42 5546) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry

EN 10058 zavedena v ČSN EN 10058 (42 5548) Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10059 zavedena v ČSN EN 10059 (42 5549) Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10060 zavedena v ČSN EN 10060 (42 5551) Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10061 zavedena v ČSN EN 10061 (42 5552) Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10067 zavedena v ČSN EN 10067 (42 0023) Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů, hmotnosti a tolerance

EN 10080 zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel -
Všeobecně

EN 10092-1 zavedena v ČSN EN 10092-1 (42 5582) Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 1: Ploché tyče - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10092-2 zavedena v ČSN EN 10092-2 (42 5583) Ocelové tyče válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10106 zavedena v ČSN EN 10106 (42 0234) Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v tepelně zpracovaném stavu

EN 10107 zavedena v ČSN EN 10107 (42 0231) Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu

EN 10108 zavedena v ČSN EN 10108 (42 5411) Válcovaný drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky

EN 10131:2006 zavedena v ČSN EN 10131:2006 (42 6314) Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí z vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

prEN 10138-2 dosud nezavedena

prEN 10138-4 dosud nezavedena


Strana 3

EN 10140 zavedena v ČSN EN 10140 (42 0038) Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10143 zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10162 zavedena v ČSN EN 10162 (42 1053) Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10169-1 zavedena v ČSN EN 10169-1 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 1: Všeobecně (definice, materiály, úchylky, zkušební metody)

EN 10202 zavedena v ČSN EN 10202 (42 0914) Ocelové plechy na obaly válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované

EN 10205 zavedena v ČSN EN 10205 (42 0916) Ocelové tenké plechy ve svitcích válcované za studena určené pro výrobu pocínovaných a pochromovaných plechů

EN 10208-1 zavedena v ČSN EN 10208-1 (42 1907) Ocelové trubky pro potrubí na hořlavé média - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky s požadavky třídy A

EN 10208-2 zavedena v ČSN EN 10208-2 (42 1908) Ocelové trubky pro potrubí na hořlavé média - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky s požadavky třídy B

EN 10210-2 zavedena v ČSN EN 10210-2 (42 5952) Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

EN 10216-1 zavedena v ČSN EN 10216-1 (42 0261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při normální teplotě

EN 10216-2 zavedena v ČSN EN 10216-2 (42 0262) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšené teplotě

EN 10216-3 zavedena v ČSN EN 10216-3 (42 0263) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

EN 10216-4 zavedena v ČSN EN 10216-4 (42 0264) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10216-5 zavedena v ČSN EN 10216-5 (42 0265) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

EN 10217-1 zavedena v ČSN EN 10217-1 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

EN 10217-2 zavedena v ČSN EN 10217-2 (42 1044) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

EN 10217-3 zavedena v ČSN EN 10217-3 (42 1045) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

EN 10217-4 zavedena v ČSN EN 10217-4 (42 1046) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10217-5 zavedena v ČSN EN 10217-5 (42 1047) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

EN 10217-6 zavedena v ČSN EN 10217-6 (42 1048) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

EN 10217-7 zavedena v ČSN EN 10217-7 (42 1049) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

EN 10218-2 zavedena v ČSN EN 10218-2 (42 2018) Ocelový drát a výrobky z drátu - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru


Strana 4

EN 10219-2 zavedena v ČSN EN 10219-2 (42 5953) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

EN 10220 zavedena v ČSN EN 10220 (42 0092) Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

EN 10222-1 zavedena v ČSN EN 10222-1 (42 0290) Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení -
Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

EN 10224 zavedena v ČSN EN 10224 (42 0253) Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

EN 10248-2 zavedena v ČSN EN 10248-2 (42 0066) Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí -
Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10249-2 zavedena v ČSN EN 10249-2 (42 0067) Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí -
Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10250-1 zavedena v ČSN EN 10250-1 (42 0286) Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití -
Část 1: Všeobecné požadavky

EN 10255 zavedena v ČSN EN 10255 (42 0296) Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky

EN 10278 zavedena v ČSN EN 10278 (42 6516) Rozměry a jejich mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých ocelových výrobků

EN 10279 zavedena v ČSN EN 10279 (42 5573) Tyče ocelového průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10294-1 zavedena v ČSN EN 10294-1 (42 1016) Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Nelegované a legované oceli

EN 10296-1 zavedena v ČSN EN 10296-1 (42 0101) Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

EN 10296-2 zavedena v ČSN EN 10296-2 (42 0101) Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

EN 10297-1 zavedena v ČSN EN 10297-1 (42 0258) Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

EN 10297-2 zavedena v ČSN EN 10297-2 (42 0258) Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

EN 10305-1 zavedena v ČSN EN 10305-1 (42 0093) Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

EN 10305-2 zavedena v ČSN EN 10305-2 (42 0094) Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena

EN 10305-3 zavedena v ČSN EN 10305-3 (42 0095) Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

EN 10305-4 zavedena v ČSN EN 10305-4 (42 0096) Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

EN 10305-5 zavedena v ČSN EN 10305-5 (42 0097) Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

EN 10305-6 zavedena v ČSN EN 10305-6 (42 0098) Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

EN 10312 zavedena v ČSN EN 10312 (42 0254) Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

EN 10341 zavedena v ČSN EN 10341 (42 0236) Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena, z nelegovaných a legovaných ocelí, dodávané bez závěrečného žíhání

EN ISO 1127 zavedena v ČSN EN ISO 1127 (42 6751) Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnost na jednotku délky


Strana 5

Obdobné mezinárodní normy

ISO 6929:1987 Steel products; Definitions and classification (Ocelové výrobky; Definice a klasifikace)

Porovnání s mezinárodní normou

Mezinárodní norma ISO 6929:1987 je dvojjazyčné vydání a to v anglickém a francouzském jazyce. Definice výrobků a oblasti definovaného sortimentu v EN 10079 a ISO 6929:1987 jsou v podstatě shodné. Definice uvedené v EN 10079 jsou v porovnání s mezinárodní normou ISO 6929:1987 podrobnější a některých případech blíže specifikované.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V definicích kapitoly 3 „Termíny a definice“ jsou v závorkách použity termíny, které mohou nahradit termíny před touto závorkou. Nahrazení se nesmí použít v celním a statistickém hlášení.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článkům 3.4.6, 3.5.2 a do tabulky A.1 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA.1 (informativní), která obsahuje šestijazyčný slovník odborných výrazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa a. s., IČ 47115998, Ing. Vladimír Toman a Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 6

 

Prázdná strana


Strana 7

                                                                                             Březen 2007

ICS 01.040.77; 77.140.01                                                                                   Nahrazuje EN 10079:1992

Definice ocelových výrobků

Definition of steel products

 

Définition des produits en acier

Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-01-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10079:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 8

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 9

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 11

2          Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 11

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní)  Ocelové výrobky a souvisící normy.................................................................................................... 33

Příloha B (informativní)  Poznámky k definicím pojmů dřívějšího Evropského společenství pro uhlí a ocel
(ECSC - European Coal and Steel Community) a vymezení harmonizace popisu výrobků a kódovacího
systému (HS)
..................................................................................................................................................................... 36

B.1       Definice pojmů Evropského společenství pro uhlí a ocel......................................................................................... 36

B.2       Vymezení pojmů „Harmonizovaného systému“ (HS) nomenklatury zahraničního obchodu.............................. 37

Příloha C (informativní)  Trojjazyčný slovník odborných výrazů.............................................................................................. 39

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 44

Příloha NA.1 (informativní)  Šestijazyčný slovník odborných výrazů...................................................................................... 45


Strana 9

Předmluva

Tento dokument (EN 10079:2007) byl připraven technickou komisí ECISS/TC 6 „Definice a klasifikace výrobků z oceli“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do září 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 10079:1992.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 10

Úvod

V Evropě existují různé systémy klasifikace, ale tato evropská norma se zabývá stanovením pojmů pro ocelové výrobky vyráběné nebo používané v ocelářském průmyslu nebo jeho odběrateli.

Například příloha B je vodítkem pro klasifikační systém používaný v dřívějším Evropském společenství pro uhlí a ocel (ECSC - European Coal and Steel Community), Statistickým úřadem Evropského společenství a pro harmonizované systémy popisu komodit a kódování (číslování).

V této evropské normě jsou položky seřazeny systematicky a výrobky z ocelí jsou seskupeny podle:

         tvaru a rozměrů, například ploché výrobky, dlouhé výrobky, těžké profily;

         vzhledu a jakosti povrchu, například ploché výrobky s povlakem, lesklé výrobky.

Tato evropská norma obsahuje na konci tohoto dokumentu abecední rejstřík.


Strana 11

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje názvy pro ocelové výrobky podle:

a)       tvaru a rozměrů; a

b)       vzhledu a stavu povrchu.

POZNÁMKA 1 Přestože jsou výrobky všeobecně definovány nezávisle na jejich konečném použití nebo jejich výrobním postupu, bylo někdy nezbytné se na tato kritéria odvolat.

POZNÁMKA 2 Všechny rozměry uvedené v této evropské normě jsou rozměry jmenovité.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz