Zdroj: www.cni.cz

 

ICS 13.180; 35.240.99

ČSN

EN ISO 9241-151 

83 3582

Leden 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie systémových interakcí člověka –
Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz