Zdroj: www.cni.cz

 

ICS 23.040.01

ČSN

EN 15542 

13 8105

Leden 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Vnější povlak trubek
cementovou maltou – Požadavky a zkušební metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz