Zdroj: www.cni.cz

 

ICS 59.080.70

ČSN

EN ISO 10319 

80 6125

Leden 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10319 (80 6125) z prosince 1997.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz