Zdroj: www.cni.cz

 

ICS 11.040.50

ČSN

EN 61223-3-2
ed. 2 

85 4012

Březen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací –
Část 3-2: Přejímací zkoušky – Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-06-01 se nahrazuje ČSN EN 61223-3-2 (85 4012) ze srpna 1998,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz