Zdroj: www.cni.cz

 

ICS 31.220.10

ČSN

EN 60512-16-3 

35 4055

Březen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření –
Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů –
Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz