ICS 47.020.50; 47.060

ČSN

EN 15272-3 

32 3371

Květen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plavidla vnitrozemské plavby – Zařízení pro vedení lan –
Část 3: Kladkové průvlačnice

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz