Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 03.200 Leden 2009

Značení a zabezpečení v zimním středisku

ČSN 01 8027

 

Marking and safety in winter centre

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 8027 z 1989-10-18.

 

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předcházející normou byly provedeny tyto změny:

Obdobné mezinárodní normy

STN 01 8027:2007 Označovanie a zabezpečovanie lyžairskych tratí a trás

ÖNORM S4611:1987 Skipisten. Klassifizierung, grundlegende graphische Symbole und Schilder (Teil 1)

ÖNORM S4615:1979 Langlaufloipen. Klassifizierung und grundlegende Schilder zur Information der Skilanglaufer

ISO 7001:2007 Graphical symbols – Public information symbols

Souvisící ČSN

ČSN 27 3900 Lanové dráhy a lyžiarske vleky. Grafické značky a informačné tabule pre cestujúcich

ČSN 01 825 Turistické značenie

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

ČSN 01 8026 Verejné značenie pri lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch

Souvisící právní předpisy

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o přepravním řádu Ministerstva dopravy č. 175 z roku 2000

Zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Milan Jurdík, Jiří Brožek, Michal Hošek, Magda Krytinářová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ondřej Hykš

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Definice 4

4 Značení v zimním středisku 5

4.1 Funkce značení 5

4.2 Orientační mapy 5

4.3 Značení tratí 6

4.3.1 Značení sjezdových tratí 6

4.3.2 Značení běžeckých tratí 7

4.3.3 Značení specifických tratí 8

4.4 Orientační tabule 8

4.5 Piktogramy 8

4.5.1 Výstražné piktogramy 9

4.5.2 Příkazové piktogramy 10

4.5.3 Zákazové piktogramy 10

4.5.4 Informační piktogramy 10

5 Zabezpečení v zimním středisku 11

5.1 Zdroje nebezpečí 11

5.2 Opatření k zabezpečení zdrojů nebezpečí včetně značení 11

5.2.1 Zabezpečení atypického nebezpečí v lyžařském areálu – bezpečnostní systémy při lyžování 11

5.3 Uzavření tratí 13

5.4 Provozní doba v lyžařském areálu a ukončení provozu 13

6 Pravidla pro zajištění pohybu v lyžařském areálu 14

6.1 Pohyb pásových vozidel 14

6.1.1 Používání sněžné rolby na úpravu lyžařských tratí v lyžařském areálu 14

6.1.2 Používání sněžných a terénních vozidel (ATV, skútrů apod.) v lyžařském areálu 15

6.2 Pravidla pro činnosti v lyžařském areálu 15

6.3. Pořádání závodů a závodních tréninků v lyžařském areálu 15

7 Předpis 15

8 Organizace záchrany v lyžařském areálu 16

Příloha A  10 FIS pravidel při lyžování 17

Příloha B   Stupnice lavinového nebezpečí 18

Příloha C   Přehled výstražných piktogramů 19

Příloha D   Přehled příkazových piktogramů 20

Příloha E   Přehled zákazových piktogramů 22

Příloha F   Přehled informačních piktogramů 23

1Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku.

V příloze A je uvedeno 10 FIS pravidel chování při lyžování. V příloze B je uvedena stupnice lavinového nebezpečí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz