ICS 75.180.10; 77.140.75

ČSN

EN ISO 11961 

45 1392

Květen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové vrtné potrubí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11961 (45 1392) z března 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz