ICS 23.020.40; 23.060.40

ČSN

EN 13648-1 

69 7248

Červen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu
proti nadměrnému tlaku –
Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13648-1 (69 7248) z února 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz