ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 11979-

19 5300

Červenec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční implantáty – Nitrooční čočky –
Část 4: Označování a informace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11979-4 (19 5300) z února 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz