ICS 29.120.10; 33.120.10

ČSN

EN 62431 

35 3811

Červenec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln – Měřící metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz